Βρεφικό τμήμα

Το βρεφικό τμήμα δέχεται παιδιά από 0-2,5 ετών.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τα πρώτα έτη της ζωής του ο άνθρωπος αναπτύσσεται με γοργότατους ρυθμούς, στόχος του τμήματος αυτού είναι τα παιδιά να αναπτύξουν την κοινωνικότητα, την αντίληψη, την μνήμη και τη γλώσσα μέσα από δραστηριότητες που εντάσσονται στο ετήσιο πρόγραμμα και εναλλάσσονται κάθε εβδομάδα, αλλά και μέσα από το παιχνίδι που έχει ιδιαίτερη σημασία στην αισθησιοκινητικη ανάπτυξη του βρέφους.