Διατροφή

Η διατροφή για μας είναι μεγίστης σημασίας και έτσι έχουμε δημιουργήσει  ένα διαιτολόγιο που παρέχει όλα τα στοιχεία που χρειάζεται το παιδί κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το διαιτολόγιο καταρτίζεται  από  πτυχιούχο διαιτολόγο και ελέγχεται από την παιδίατρο του σχολείου.