Νηπιαγωγείο

Το νηπιαγωγείο αποτελεί υποχρεωτική εκπαίδευση και έτσι δημιουργήσαμε μέσω του υπουργείου παιδείας(αρ.αδ.1922/2008) ένα σύγχρονο ιδιόκτητο νηπιαγωγείο με νόμιμη άδεια λειτουργίας η οποία ανανεώνεται σύμφωνα με τους κανόνες του υπουργείου.
Τα χαρακτηριστικά της νηπιακής ηλικίας επιβάλλουν την ανάπτυξη ενός προγράμματος σπουδών που σέβεται τα χαρακτηριστικά αυτής της ηλικίας, τα ενδιαφέροντα των παιδιών, τις προηγούμενες εμπειρίες, τις ιδιαιτερότητές της, την κοινωνικοπολιτική τους προέλευση, αφού οι σύγχρονες κοινωνίες χαρακτηρίζονται πλέον από πολυμορφία και πολυπολιτισμικότητα.
Λειτουργεί ως κλασσικό και παρέχει επιμόρφωση προτύπων σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πέραν του διαθεματικού προγράμματος που απασχολούνται τα παιδιά, μέσα στην εβδομάδα γίνονται μαθήματα μουσικής, γυμναστικής, υπολογιστών, θεατρικής παιδείας και τένις.
Είναι γεγονός πια πως όλοι οι απόφοιτοι του νηπιαγωγείου μας διαπρέπουν σε όλες τις σχολικές βαθμίδες καθώς και σε προσωπικό επίπεδο!!!
Οι εγγραφές γίνονται από τον Μάιο έως 15 Ιουνίου Κάθε χρόνο.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

    • Πιστοποιητικό γεννήσεως (ΚΕΠ)
    • Πιστοποιητικό υγείας από τον παιδίατρο
    • Φωτοτυπία το βιβλιάριο εμβολίων
    • ΑΔΥΜ (έγγραφο που προμηθεύεστε από το σχολείο μας ή τον παιδίατρο σας)
    • Πιστοποιητικό οφθαλμολογικής εξέτασης