Παιδικό τμήμα

Το τμήμα αυτό αφορά παιδιά ηλικίας 3-4 ετών.
Στόχος του παιδικού τμήματος είναι η νοητική, η γλωσσική και η κινητική ανάπτυξη του παιδιού καθώς μετά την βρεφική ηλικία το παιδί εισέρχεται πνευματικά και σωματικά στη φάση της μεταμόρφωσης .
Όλοι οι τομείς αναπτύσσονται και ξεκινάει η ηλικία του «γιατί». Το παιδί ρωτά συνεχώς αφού η ικανότητα να αντιλαμβάνεται τις επεξηγήσεις μεγαλώνει.