Προνήπια

Η τάξη που βάζει τα παιδιά στην έννοια του νηπιαγωγείου και αφορά παιδιά ηλικίας 4-5 ετών.
Η τάξη των προνηπίων περιλαμβάνει κατ΄αρχήν την απαλή μετάδωση γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την ένταξη του στην κοινωνία. Παραπέρα δίνεται βάση στην ραγδαία ανάπτυξη του λεξιλογίου, αλλά και στην επικοινωνία του νήπιου.
Το τμήμα των προνηπίων ακολουθεί εκτός από το καθιερωμένο πρόγραμμα το μάθημα της γυμναστικής, της μουσικής και της θεατρικής παιδείας. Η Νηπιαγωγός προσαρμόζει και εξατομικεύει το πρόγραμμα με βάση βασισμένο τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του κάθε παιδιού.